Grønt er det nye gult – for AdWords

Det er sikkert en del som har lagt merke til at annonsemerkingen ved AdWords-annonsene hos Google, nylig har skiftet farge fra gult til grønt. Det ser ut som det blir en varig endring etter at Google har testet det i flere europeiske markeder de siste månedene. Etter endringen har merkingen samme farge som lenkene i både betalte og organiske oppføringer.

Adview01 Adview02

Google oppgir til Search Engine Land at deres studier ikke har funnet at endringen har påvirket hvor tydelig brukerne oppfatter merkingen.  Det de derimot har funnet, er at færre farger og mindre støy, reduserer slitasje på brukeren.  Dette blir spesielt viktig mot mobile enheter, hvor det er vanskeligere å holde på brukerens oppmerksomhet. Her er det nyttig lærdom å ta med seg for mange som jobber med design og innhold mot forskjellige plattformer og enheter.

Så, har endringen noen betydning for deg som benytter AdWords?  Det er for tidlig å si om man kan trekke en ensidig konklusjon av hva endringen betyr, men det lov å komme med noen antakelser. Selv om merkingen er tydelig, vil den ikke skille seg like mye fra de organiske oppføringene som før. Betalte oppføringer havner fremdeles lengst opp, og i kombinasjon med et mulig økt oppmerksomhetsvindu på mobil, kan det kanskje senke terskelen for klikk på betalte oppføringer.